Szczotki do krawężników

Szczotki do krawężników: przeznaczone do czyszczenia powierzchni stempla formy z pozostałości mieszanki betonowej – dotyczy form do krawężników 15, 20, 12, krawężników skośnych, krawężników najazdowych, koryt, cieków.

Rdzeń szczotki wykonany jest z tworzywa technicznego (szer. 25-70 mm), natomiast część robocza może być wykonana z: drutu stalowego, włókna sztucznego, mieszaniny (drut i włókno).